Voorbeeldbrief voor Ministerie van Buitenlandse Zaken
Published: 07.09 - 2008 16:37Printer version    
Geachte,

Ik schrijf u om mijn bezorgdheid te uiten over de mensenrechten in de Westelijke Sahara en het Europese voorstel om een ‘advanced status’ toe te kennen aan Marokko.

De Sahrawi burgers in het door Marokko bezette deel van de Westelijke Sahara leven in een klimaat van angst en intimidatie. Mensenrechtenschendingen, zoals verkrachting, willekeurige arrestaties en folterpraktijken, zijn er legio. Desondanks stelt de Europese Unie voor om Marokko een ‘advanced status’ toe te kennen.

Ik vind het schokkend dat de EU, die toch een reputatie heeft opgebouwd als voorvechter van de mensenrechten, overweegt om haar reeds nauwe banden met een land dat op regelmatige basis de mensenrechten van het Sahrawi volk schendt, te verdiepen.

Onze regering mag niet toelaten dat te EU deze belangrijke kans om de mensenrechtenschendingen in de Westelijke Sahara aan te kaarten, mist. Ik zou u dan ook willen verzoeken om ervoor te pleiten dat deze ‘advanced status’ niet wordt toegekend vooraleer er een volledig onderzoek van de mensenrechtensituatie in het gebied, evenals een duidelijk actieplan ter beëindiging van de inbreuken op de mensenrechten van de Sahrawi burgers, worden ingesteld.

Hoogachtend,

    


EN ES FR DE AR

Morocco occupies the major part of its neighbouring country, Western Sahara. Entering into business deals with Moroccan companies or authorities in the occupied territories gives an impression of political legitimacy to the occupation. It also gives job opportunities to Moroccan settlers and income to the Moroccan government. Western Sahara Resource Watch demands foreign companies leave Western Sahara until a solution to the conflict is found.
Stand up for the Gdeim Izik 25!

tn_court_photo_gdeim_izik_610.jpg

Leading activists from Western Sahara are condemned to sentences ranging from 20 years to life imprisonment in connection to a mass protest in 2010 denouncing the Saharawi people’s social and economic marginalization in their occupied land; the Gdeim Izik protest camp.
Support Western Sahara Resource Watch

tn_sjovik_demo_610.jpg

Help us to protect the natural resources of Western Sahara for the Saharawi people. Support our work by making a donation.
Report: Moroccan green energy used for plunder

tn_poweringplunder_eng_610.jpg

At COP22, beware of what you read about Morocco’s renewable energy efforts. An increasing part of the projects take place in the occupied territory of Western Sahara and is used for mineral plunder, new WSRW report documents.
The Western Sahara oil curse

tn_san_leon_protest_camps_8_august_2015_610x200.jpg

Big oil’s interest in occupied Western Sahara has taken a dramatic turn for the worse. Some companies are now drilling, in complete disregard of international law and the Saharawi people’s rights. Here’s what you need to know.

WSRW.org News Archive 2017
WSRW.org News Archive 2016
WSRW.org News Archive 2015
WSRW.org News Archive 2014
WSRW.org News Archive 2013
WSRW.org News Archive 2012
WSRW.org News Archive 2011
WSRW.org News Archive 2010
WSRW.org News Archive 2009
WSRW.org News Archive 2008
WSRW.org News Archive 2007
WSRW.org News Archive 2004-2006


Register for our English newsletter:

These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy